Prosjektet

Prosjektet er planlagt som et samlet volum som på best mulig måte ivaretar eksisterende terreng og vegetasjon.
Fundamentering vil gjøres med stålpæler forankret i fjell. Det er engasjert brønnboringsfirma for dette arbeidet. Dermed er det begrenset med graving og utkjøring av masser i gjennomføring av tiltaket.
Prosjektet er organisert i flere plan, med adkomst fra carport i nord. Hovedplan ligger plassert på ca. C+816m, med maksimal mønehøyde på C+822m. Hovedvolumet er plassert langs-med terrenget på tomten.
Prosjektet inneholder 5 soverom, bad, gang, oppholdsrom med kjøkken og wc. Det blir noe areal på loft som kan fungere som oppholdsrom. Mot vest er det planlagt en mindre terrasse på terreng.
Deler av terrassen er skjermet og overdekket.

Materiale og utrykk

Det er søkt et tradisjonelt utrykk på tiltaket, med enkle detaljer og en materialbruk med lokal forankring. Tiltaket er utformet med saltak og en smal og elegant bygningskropp. Mot nord faller volumet langs terrenget, og gir en overdekket adkomstsone. Alle utvendige flater er gitt et enhetlig materialuttrykk. Tiltaket er planlagt utført med stående kledning i kjerneved av malmfuru på vegg og tak. Vinduer som illustrert på vedlagte fasader. Beslag og vindusomramming i mørk utførelse.

Tiltaket er dimensjonert for betydelige snølaster, og dermed ikke avhengig av fjerning av snø på takflater gjennom vinteren.