Liseter Øyer

Lisetra er et av flere nyere hyttefelt i Hafjell. Mange av hyttene her har en fantastisk utsikt!